992TV午夜福利视频在线观看

992TV午夜福利视频在线观看

《经疏》以为除风湿痹之功非润药所能,当是叶之能事,岂知其质虽润,而性却燥,未有香药之性不燥者也。新采者醋捣涂癣。

蟾酥丸治发背疔肿一切恶疮,拔取疔毒最捷,入外科有夺命之功。转筋虽属风木行脾,实由湿热或寒湿之邪袭伤脾胃所致,用此理脾而伐肝也。

 发明骨碎补,足少阴药也。发明酸枣仁味甘而润。

故壳主胸膈皮毛之病。又搐鼻取头中寒湿黄瘅,得麝香、细辛治鼻不闻香臭。

发明柏叶性寒而燥,大能伐胃。解食毒,散滞气。

治水蓄烦渴,小便不利,或吐,或泻,用五苓散,以泄太阳邪热也,其功长于行水。产平阳山谷荆襄等处,其类有四。

Leave a Reply