pans梦梦内部裸体

pans梦梦内部裸体

然舌根胀痛,亦有属阴虚火旺者,误用前法,转伤津液,每致燥涩愈甚,不可不审。如饴者曰安息香,紫黑黄相和如玛瑙,研之色白者为上。

新者有毒,陈者无毒。其树孔中生者,《千金》用治瘿瘤,取其倒垂而根不着也。

去湿杀虫,此物所长。发明降真香色赤入血分而下降。

鲤性跳跃急流,故取以治水肿之病。惟解酒毒,利小便宜之。

故大小便血,及目赤肿痛皆用之。 王好古云∶麦、神曲二药,胃气虚人宜服之。

辛能散邪,故主诸风。发明莲须清心通肾,以其味涩,故为秘涩精气之要药。

Leave a Reply